opis_strony2
Małe projekty: 30 marzec - 27 kwiecień PDF Print Email
l, d, F Y H:i

27 kwiecień 2012 rok


Zakończyliśmy nabór wniosków w ramach konkursu nr 7 na działanie Małe projekty. Do biura LGD wpłynęło 37 wniosków na łączną kwotę dofinansowania ok 671 954,36 zł.

W ciągu najbliższych dni zwołane zostanie posiedzenie Grupy Roboczej LGD, która oceni operacje pod kątem zgodności z Lokalną Strategią Rozwoju oraz pod względem spełniania kryteriów wyboru, następnie karty ocen zostaną udostępnione wszystkim Członkom Rady.

  ZAŁĄCZNIK NR 2 Lista wniosków złożonych w ramach konkursu

strona_nowa

14 maj 2012 rok


Podczas posiedzenia Rada LGD zatwierdziła listę ocenionych operacji pod względem zgodności bądź też niezgodności operacji z Lokalną Strategią Rozwoju oraz listę operacji, które spełniają kryteria wyboru.

  ZAŁĄCZNIK NR 11 Lista operacji, które przeszły ocenę zgodności z LSR

  ZAŁĄCZNIK NR 15 Lista ocenionych operacji

strona_nowa

31 maj 2012 rok


Odbyło się ostatnie posiedzenie Rady LGD w sprawie rozstrzygnięcia konkursu MP. W pierwszej kolejności Członkowie Rady zajęli się rozpatrzeniem odwołań, które wpłynęły do biura LGD. Zgodnie z procedurą Rada po raz kolejny poddała ocenie 14 operacji, które odwołały się od rozstrzygnięć Rady, z czego jedno zostało odrzucone z przyczyn formalnych. Efektem końcowym pracy Rady jest zatwierdzona lista operacji wybranych do finansowania.

  ZAŁĄCZNIK NR 21 Lista operacji wybranych do finansowania w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju dla obszaru LGD

strona_nowa


OGŁOSZENIE O NABORZE WRAZ Z WYMAGANYMI DOKUMENTAMI