opis_strony2
Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej 29 czerwiec - 27 lipiec PDF Print Email
l, d, F Y H:i

27 lipiec 2012 rok

Zakończyliśmy nabór wniosków w ramach konkursu nr 9 na działanie Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej. Do biura LGD wpłynęło 7 wniosków na łączną kwotę dofinansowania ok 521 283,50 zł.
W ciągu najbliższych dni zwołane zostanie posiedzenie Rady, na którym zostaną poddane ocenie wszystkie złożone do biura wnioski pod względem spełniania kryteriów wyboru oraz zgodności z Lokalną Strategią Rozwoju LGD.

  ZAŁĄCZNIK NR 2 Lista złożonych wniosków w ramach konkursu
strona_nowa

2 sierpień 2012 rok

Odbyło się pierwsze posiedzenie Rady, Grupa Robacza oceniła wnioski pod względem spełniania kryteriów wyboru oraz zgodności z LSR. Wszyscy Członkowie Rady w drodze głosowania zatwierdzili jednomyślnie listę operacji ocenionych, dwa wnioski zostały odrzucone.

  ZAŁĄCZNIK NR 11 Lista operacji, które przeszły ocenę zgodności z LSR
  ZAŁĄCZNIK NR 15 Lista ocenionych operacji
strona_nowa

21 sierpień 2012 rok

Odbyło się drugie posiedzenia Rady LGD, ponieważ do biura nie wpłynęły odwołania od rozstrzygnięć Rady członkowie przystąpili do głosowania nad przyjęciem listy wniosków wybranych i niewybranych do finansowania.

  ZAŁĄCZNIK NR 21 Lista wniosków wybranych do finansowania
  ZAŁĄCZNIK NR 22 Lista wniosków niewybranych do finansowania
strona_nowa 

OGŁOSZENIE O NABORZE WRAZ Z WYMAGANYMI DOKUMENTAMI

strona_nowa

W związku z przeprowadzoną kontrolą dokumentacji z naboru nr 9 Urząd Marszałkowski zalecił ponowną ocenę wniosków o przyznanie pomocy z zachowaniem wymaganego parytetu. Do tego czasu wstrzymany została procedura przyznania pomocy dla działania. 

28 grudzień 2012 rok

Odbyło się pierwsze posiedzenie Rady LGD i raz jeszcze poddano ocenie wnioski, które wpłynęły do biura z dniem zakończenia naboru, tj. 27 lipca 2012 r. Aby zachować parytety zmieniono skład Członków Grupy Roboczej. Po ponownej ocenie wniosków Rada zatwierdziła listę operacji, które przeszły ocenę zgodności z LSR. Na liście znalazło się 6 wniosków.

  ZAŁĄCZNIK NR 11 Lista operacji, które przeszły ocenę zgodności z LSR
  ZAŁĄCZNIK NR 15 Lista ocenionych operacji
strona_nowa

15 styczeń 2013 rok

Odbyło się drugie posiedzenia Rady, które wyjątkowo prowadziła Pani Rita Gollus, pełniąca funkcję Przewodniczącej Rady z upoważnienia Pani Ewy Czepliny-Kozickiej. Do biura LGD wpłynęło 1 odwołanie, Rada ponownie dokonała oceny operacji pod kątem zgodności z LSR oraz spełniania kryteriów wyboru, odwołanie rozpatrzono pozytywnie dla beneficjenta. W drugiej części posiedzenia Rada w drodze głosowania przyjeła listę wniosków wybranych do finansowania. W efekcie końcowym wybrano 6 wniosków.

  ZAŁĄCZNIK NR 21 Lista wniosków wybranych do finansowania
  ZAŁĄCZNIK NR 22 Lista wniosków niewybranych do finansowania