opis_strony2
RÓŻNICOWANIE W KIERUNKU DZIAŁALNOŚCI NIEROLNICZEJ 11 marzec - 9 kwiecień PDF Print Email
l, d, F Y H:i

9 kwiecień 2013

Zakończyliśmy nabór wniosków w ramach konkursu nr 12. Do biura LGD wpłynęło 6 wniosków na łączną kwotę dofinansowania ok 459 239,00 zł. Pierwsze posiedzenie Rady, która oceni wnioski odbędzie się 16 kwietnia, natomiast posiedzenie Rady zatwierdzające listę operacji wybranych do finansowania odbędzie się 30 kwietnia.

 ZAŁĄCZNIK NR 2 LISTA ZŁOŻONYCH WNIOSKÓW

strona_nowa

16 kwiecień 2013

Odbyło się pierwsze posiedzenie Rady LGD, która oceniła wnioski pod kątem spełniania kryteriów wyboru oraz zgodności operacji z Lokalną Strategią Rozwoju. Na liście operacji zgodnych z LSR znalazło się 6 wniosków, oraz na liście operacji ocenionych znalazły się wszystkie wnioski w ramach dostępnego limitu środków.

 ZAŁĄCZNIK NR 11 LISTA OPERACJI, KTÓRE PRZESZŁY OCENĘ ZGODNOŚCI Z LSR
 ZAŁĄCZNIK NR 15 LISTA OCENIONYCH OPERACJI
 
strona_nowa

30 kwiecień 2013

Odbyło się drugie posiedzenie Rady LGD, która zatwierdziła listę operacji wybranych do finansowania, na 6 złożonych projektów wszystkie otrzymały dofinansowanie.

 ZAŁĄCZNIK NR 21 LISTA OPERACJI WYBRANYCH DO FINANSOWANIA W RAMACH LSR DLA OBSZARU LGD
 ZAŁĄCZNIK NR 22 LISTA OPERACJI NIEWYBRANYCH DO FINANSOWANIA W RAMACH LSR DLA OBSZARU LGD

strona_nowa

OGŁOSZENIE O NABORZE WNIOSKÓW WRAZ Z WYMAGANYMI DOKUMENTAMI