opis_strony2
TWORZENIE I ROZWÓJ MIKROPRZEDSIĘBIORSTW 11 marzec - 9 kwiecień PDF Print Email
l, d, F Y H:i

9 kwiecień 2013

Zakończyliśmy nabór wniosków w ramach konkursu nr 11. Do biura LGD wpłynęło 6 wniosków na łączną kwotę dofinansowania ok 683 769,00 zł. Pierwsze poniedzenie Rady, która oceni wnioski ustalono na dzień 16 kwiecień w biurze LGD. Kolejne posiedzenie zamykające konkurs przez LGD zaplanowano na 30 kwietnia.
 
 ZAŁĄCZNIK NR 2 LISTA ZŁOŻONYCH WNIOSKÓW

strona_nowa

16 kwiecień 2013

Odbyło się pierwsze posiedzenie Rady LGD, która oceniła złożone projekty pod kątem zgodności z Lokalną Strategią Rozwoju oraz pod względem spełniania kryteriów wyboru co przedstawia załącznik nr 11 i 15.

 ZAŁĄCZNIK NR 11 LISTA OPERACJI, KTÓRE PRZESZŁY OCENĘ ZGODNOŚCI Z LRS
 ZAŁĄCZNIK NR 15 LISTA OCENIONYCH OPERACJI

strona_nowa

30 kwiecień 2013

Odbyło się drugie posiedzenie Rady LGD, która zatwierdziła listę operacji wybranych do finansowania, na 6 złożonych projektów 4 otrzymały dofinansowanie. Dwa wnioski odpadły ponieważ nie zmieściły się w limicie dostępnych środków.

 ZAŁĄCZNIK NR 21 LISTA OPERACJI WYBRANYCH DO FINANSOWANIA W RAMACH LSR DLA OBSZARU LGD
 ZAŁĄCZNIK NR 22 LISTA OPERACJI NIEWYBRANYCH DO FINANSOWANIA W RAMACH LSR DLA OBDZARU LGD

strona_nowa
OGŁOSZENIE O NABORZE WNIOSKÓW WRAZ Z WYMAGANYMI DOKUMENTAMI