opis_strony2
Kociewie z wody 22 lipiec - 20 sierpień PDF Print Email
l, d, F Y H:i

20 sierpień 2013
 
20 sierpnia zakończyliśmy nabór wniosków w ramach konkursu tematycznego KOCIEWIE Z WODY. Łącznie na wszystkie działania wpłynęły 43 wnioski:

MAŁE PROJEKTY - 37 wniosków

wnioskowana kwota - 1 438 721,41 zł.
budżet zadania - 1 500 000,00 zł.

ODNOWA I ROZWÓJ WSI - 5 wniosków

wnioskowana kwota - 950 095,00 zł.
budżet zadania - 900 000,00 zł.

TWORZENIE I ROZWÓJ MIKROPRZEDSIĘBIORSTW - 1 wniosek

wnioskowana kwota - 300 000,00 zł.
budżet zadania - 600 000,00 zł.

RÓŻNICOWANIE W KIERUNKU DZIAŁALNOŚCI NIEROLNICZEJ - 0 wniosków

wnioskowana kwota - 0,00 zł.
budżet zadania - 100 000,00 zł.

  LISTA WNIOSKÓW małe projekty
  LISTA WNIOSKÓW odnowa i rozwój wsi
  LISTA WNIOSKÓW tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw
  LISTA WNIOSKÓW różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej  

strona_nowa

9 wrzesień 2013
Pierwsze posiedzenie Rady w sprawie oceny operacji pod względem zgodności z LSR oraz kryteriami wyboru odbyło się 9 września 2013r.

W wyniku oceny za zgodne z LSR uznano 34 operacje w ramach Małych Projektów, 4 wnioski z zakresu Odnowy i rozwoju wsi oraz 1 wniosek z Tworzenia i rozwoju mikroprzedsiębiorstw. Poniżej przedstawiamy punktację pod względem spełniania kryteriów wyboru dla poszczególnych wniosków. Drugim etapem oceny będzie wybór operacji do dofinansowanie poprzedzone procedurą odwoławczą.

 

MAŁE PROJEKTY
Załącznik nr 11 Lista operacji, które przeszły ocenę zgodności z LSR
Załącznik nr 15 Lista ocenionych operacji 

ODNOWA I ROZWÓJ WSI
Załącznik nr 11 Lista operacji, które przeszły ocenę zgodności z LSR
Załącznik nr 15 Lista ocenionych operacji 

TWORZENIE I ROZWÓJ MIKROPRZEDSIĘBIORSTW
Załącznik nr 11 Lista operacji, które przeszły ocenę zgodności z LSR
Załącznik nr 15 Lista ocenionych operacji

RÓŻNICOWANIE W IERUNKU DZIAŁALNOŚCI NIEROLNICZEJ
Brak złożonych projektów

strona_nowa

24 wrzesień 2013

Odbyło się drugie posiedzenie Rady LGD w sprawie wyboru operacji do finansowania. W załączeniu przedstawiamy listy w podziale na poszczególne działania.

MAŁE PROJEKTY
Lista operacji wybranych i niewybranych do finansowania w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju dla obszaru Lokalnej Grupy Działania "Chata Kociewia"

ODNOWA I ROZWÓJ WSI
Lista operacji wybranych i niewybranych do finansowania w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju dla obszaru Lokalnej Grupy Działania "Chata Kociewia"

TWORZENIE I ROZWÓJ MIKROPRZEDSIĘBIORSTW
Lista operacji wybranych i niewybranych do finansowania w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju dla obszaru Lokalnej Grupy Działania "Chata Kociewia"

strona_nowa

OGŁOSZENIE O NABORZE WRAZ Z WYMAGANYMI DOKUMENTAMI