opis_strony2
Nabór 9/2017 PDF Print Email
l, d, F Y H:i

Lokalna Grupa Działania "Chata Kociewia" informuje, że w dniach 07.08.2017 r. - 21.08.2017 r.

będą przyjmowane wnioski o przyznanie pomocy w ramach

Przedsięwzięcia 1.2.1. Niekomercyjna infrastruktura w zakresie turystyki/ rekreacji/ dziedzictwa kulturowego 

(turystyka, rekreacja, zabytki).

Wszystkie informacje związane z naborem znajdują się poniżej.
 

Sprostowanie dot. numeru naboru - otwórz

OGŁOSZENIE WRAZ Z ZAŁĄCZNIKAMI

 Ogłoszenie o  naborze wniosków 1/2017.pdf

 Załącznik_nr_1_do ogłoszenia 1/2017 - Informacja o stopniu realizacji wskaźników.pdf

 Załącznik_nr_2_do ogłoszenia 1/2017 - Kryteria wyboru operacji.pdf

 Załącznik_nr_3_do ogłoszenia 1/2017 - Lista wymaganych dokumentów.pdf

Załącznik_nr_4Oświadczenie_Wnioskodawcy_o_spełnieniu_warunków_przyznania_pomocy_określonych_

     w_Programie_Rozwoju_Obszarw_Wiejskich_na_lata_2014-2020.pdf

 


DOKUMENTY DO WYPEŁNIENIA PRZEZ WNIOSKODAWCÓW

Wniosek i biznesplan dla osób realizujących operacje inne niż podejmowanie działalności gospodarczej


Wniosek o przyznanie pomocy (.pdf)otwórz

Wniosek o przyznanie pomocy (.excel)otwórz

Instrukcja wypełniania wniosku o przyznanie pomocy - otwórz


POZOSTAŁE DOKUMENTY ZWIĄZANE Z NABOREM

Formularz umowy o przyznaniu pomocy 

Umowa o przyznaniu pomocy -  otwórz

Załącznik 1 zestawienie finansowo-rzeczowe operacji - otwórz

Załącznik 2 wykaz działek ewidencyjnych - otwórz

Załącznik 3 kary administracyjne za naruszenie przepisów zamówień publicznych -  otwórz

Załącznik 3 A kary administracyjne za naruszenie przepisów o zamówieniach publicznych

po wejściu w życie ustawy z dnia 22 czerwca 2016 r. o zmianie ustawy - otwórz

Prawo zamówień publicznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1020) (pdf.) -  otwórz

Formularz wniosku o płatność

Wniosek o płatność (.pdf) - otwórz

Wniosek o płatność (.excel) - otwórz

Instrukcja wypełniania wniosku o płatność - otwórz


  Lokalna Startegia Rozwoju na lata 2014-2020.pdf

  Kryteria wyboru projektów.pdf

  Procedura wyboru wniosków.pdf