opis_strony2
1.2.1. Niekomercyjna infrastruktura w zakresie turystyki/ rekreacji/ dziedzictwa kulturowego (turystyka, rekreacja, zabytki) 2017 PDF Print Email
l, d, F Y H:i


Ogłoszenie o naborze wniosków wraz z załącznikami: 7 sierpnia - 21 sierpnia - otwórz


1 września 2017 r.


Posiedzenia Rady LGD: ocena wstępnej weryfikacji poprawności oraz zgodności z PROW 2014-2020,

                                      ocena zgodności operacji z ogłoszeniem naboru wniosków oraz zgodności z LSR,

                                      wybór operacji do dofinansowania oraz udzielenie kwoty wsparcia.


 

 Lista operacji zgodnych z LSR oraz Lista operacji niezgodnych z LSR

 Lista operacji wybranych do dofinansowania / Lista operacji niewybranych do dofinansowania
 Protokół z posiedzenia Rady LGD

 Rejestr interesów Członków Rady