opis_strony2
3.2.1. Działania na rzecz aktywizacji społeczności w tym w oparciu o kultywowanie dziedzictwa lokalnego i podnoszenie świadomości ekologicznej ze szczególnym uwzględnieniem ich lokalizacji w obiektach dotowanych w ramach PROW PDF Print Email
l, d, F Y H:i


Ogłoszenie o naborze wniosków wraz z załącznikami: 25 września - 20 października - otwórz


13 listopada 2017 r.


Posiedzenia Rady LGD: ocena wstępnej weryfikacji poprawności oraz zgodności z PROW 2014-2020,

                                      ocena zgodności operacji z ogłoszeniem naboru wniosków oraz zgodności z LSR,

                                      wybór operacji do dofinansowania oraz udzielenie kwoty wsparcia.


 

  Lista operacji zgodnych z LSR

  Lista operacji niezgodnych z LSR

  Lista operacji wybranych do dofinansowania / Lista operacji niewybranych do dofinansowania

  Protokół z posiedzenia Rady LGD

  Rejestr interesów Członków Rady


7 grudnia 2017 r.


Posiedzenie Rady LGD: dot. złożonych protestów (do biura LGD wpłynął 1 protest)


  Protokół z posiedzenia Rady

  Rejestr interesów Członków Rady