Małe projekty (24 maj - 21 czerwiec) Print
l, d, F Y H:i

21 czerwiec 2013
 

Zakończyliśmy nabór wniosków w ramach działania "Małe Projekty". Do biura LGD "Chata Kociewia" wpłynęły 44 wnioski na łączną wnioskowaną kwotę dofinansowania 1 247 210,76 zł. Limit dostępnych środków w ramach tego naboru wynosi 756 799 zł. Pierwsze posiedzenie Rady w sprawie oceny wniosków pod względem zgodności z LSR oraz kryteriami wyboru zaplanowano na dzień 09.07.2013r. O dalszej procedurze będziemy informować Państwa na bieżąco.

  ZAŁĄCZNIK NR 2 REJESTR ZŁOŻONYCH WNIOSKÓW
strona_nowa

9 lipiec 2013

Dnia 09.07.2013 r. odbyło się pierwsze posiedzenie Rady LGD w sprawie oceny wniosków w ramach konkursu nr 13 na działanie "Małe Projekty". Spośród 42 rozpatrywanych wniosków- za zgodne z LSR zostały uznane 41 wnioski . Poniżej Lista operacji zgodnych z LSR oraz niezgodnych z LSR wraz z Listą ocenionych operacji. Następnym etapem będzie rozpatrzenie odwołań a także wybór operacji do limitu środków przeznaczonych na to działanie.

  ZAŁĄCZNIK NR 11 LISTA OPERACJI, KTÓRE PRZESZŁY OCENĘ ZGODNOŚCI Z LSR
  ZAŁĄCZNIK NR 15 LISTA OCENIONYCH OPERACJI
strona_nowa

23 lipiec 2013

Wnioski wybrane. Po dokonaniu wyboru operacji do dofinansowania przez Radę LGD, wnioski o przyznanie pomocy zostały dostarczone do Urzędu Marszałkowskiego woj. pomorskiego. Wymiana informacji będzie odbywać się między Wnioskodawcą a UM. Przypominamy, że ewentualne braki/ wyjaśnienia we wniosku możemy uregulować w dwóch rundach uzupełnień.

  ZAŁĄCZNIK NR 21 i 22 LISTA OPERACJI WYBRANYCH I NIEWYBRANYCH DO FINANSOWANIA W RAMACH LSR DLA OBSZARU LGD

strona_nowa

OGŁOSZENIE WRAZ Z WYMAGANYMI DOKUMENTAMI